Ποιότητα

Εγγυημένη ποιότητα: Αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας

Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων, η άμεση εξυπηρέτηση σε συνδυασμό με την ταχύτητα προσαρμογής στις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς και των καταναλωτών αποτελούν αναμφισβήτητα το δικό μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Σήμερα, η κατανόηση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της ποιότητας των αλιευμάτων είναι εφικτή από τον εκάστοτε καταναλωτή. Στόχος της δικής μας επιχείρησης είναι η επιπρόσθετη ανάδειξη των γνωρισμάτων αυτών με σκοπό την πλήρη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού.

Στόχος μας λοιπόν είναι:

η εξασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων

σε χαμηλές τιμές, αλλά και

η γρήγορη και ευσυνείδητη εξυπηρέτηση

Πώς εξασφαλίζεται η ποιότητα;

Προσωπική επιλογή προϊόντων με βάση την πολυετή εμπειρία μας στον χώρο του αλιευτικού εμπορίου

Αλίευση από παράκτιες περιοχές με απευθείας μεταφορά από την θάλασσα

Υψηλές προδιαγραφές ψύξης και μεταφοράς

Συχνοί υγειονομικοί έλεγχοι ποιότητας νερού και πάγου

Επιλέγουμε τα καλύτερα… πρώτα για εμάς!